Stresshantering
 
 Vanliga tidiga symtom på stress:

 1. Försämrade prestationer och minskad effektivitet

 2. Ångest och/eller depression

 3. Ökad sjukfrånvaro

 4. Hypokondri

 5. Ökad cigarettåtgång och/eller alkoholkonsumtion

 6. Humorlöshet

 7. Konstant irritabilitet och undertryckt ilska

 8. Oförmåga att slutföra en uppgift och obeslutsamhet

 9. Snabba, oberäkneliga humörsvängningar och paranoia

 10. Extrem pessimism eller optimism

 11. Vanvårdat yttre

 12. Bristande intresse för fritidssysselsättningar

 13. Konstant trötthet 

Är du stressad?

Orsakerna till stress varierar från individ till individ. Vi upplever stress varje dag.
Det är kroppens reaktion på krav som ställs på den och är nödvändigt och naturligt. Alla reagerar vi olika på dessa krav.

Hos vissa finns ingen tid för återhämtning och vila, eller det är brist på sysselsättning
tex. arbetslöshet och sjukskrivning som leder till stressproblem.

Stressproblem kan ofta kopplas ihop med dålig trivsel och oförmåga att leva upp till
egna och andras förväntningar på arbetsplatsen. Även problem i familjen, sjukdom
och ekonomi kan bidra till ständig oro och kronisk stress.


 

Coaching - när du vill...

 1. Utnyttja dina styrkor, gåvor och talanger

 2. Finna din inre drivkraft och motivation

 3. Skapa bättre kommunikation

 4. Komma förbi tankar och beteenden som hindrar dig

 5. Fokusera på de viktiga frågorna i ditt liv

 6. Skapa bättre balans i tillvaron

 7. Finna nya mål att se fram emot

 8. Nå dina mål snabbare och enklare än på egen hand

Coaching är en samarbetsform som inte riktigt liknar något annat. Idrottare har använt sig av coacher för att få rätt mental styrka och kursriktning under lång tid. Nu har det blivit allt vanligare även i privat- och arbetslivet.

Tillsammans med en coach gör du upp handlingsplaner som för dig i den riktning du önskar.
Styrkan med coaching är att det alltid individanpassas. Utgångspunkten ligger ofta i –
Hur ser tillvaron ut just nu, var befinner jag mig och vart vill jag komma.

Till skillnad från terapeuten som ofta blickar bakåt i tiden. Drömmar och mål är viktigt.
När vi bestämmer vad vi vill skapar det ofta många möjligheter till handling.

Min uppgift som coach är inte att komma med goda råd. Istället arbetar jag med frågor som leder till egna upptäckter och varaktig förändring.

Coaching öppnar upp nya tankar och möjligheter för att skapa det du drömmer om snabbare och enklare än du tror!

Livscoaching
Skapa ett framgångsrikt liv med glädje, balans och energi.

När du lever livet närvarande och i kontakt med ditt inre känns det mesta enkelt, tryggt och positivt. Utnyttja dina gåvor och din inre kraft att skapa det du drömmer om.

Vet du vart du vill är det enklare att välja vilken väg du ska ta i livet.

Som coach hjälper jag dig se framåt, få nya insikter och gå från tanke till handling. Jag vill att du ska nå toppen av din förmåga.

Istället för att lösa problem och gamla konflikter finner vi lösningar som uppmuntrar till att prova nya strategier, tänka nya tankar, komma över begränsningar och personliga hinder.

Livscoaching stärker dig inifrån och ut, ger närvaro, självdistans och balans i tillvaron.

Karriärcoaching
När du vill utveckla dig själv och nå resultat i form av ökad försäljning, nå och sätta nya mål, bättre struktur och ökad motivation.

När du känner att det är dags att söka nya vägar eller vill ha bästa möjliga start i karriären men också för dig som är chef/medarbetare och önskar kartlägga styrkor, svagheter, möjligheter och fallgropar på din väg i karriären.

Jag ger dig inspiration, motivation och verktyg som gör att du fokuserar på de viktiga frågorna i livet och karriären.

Nina Hamrin

Hur behandlas stress?
För att uppnå bra resultat är det en förutsättning att identifiera de faktorer som är av betydelse för individen. Behandling av stressproblem beror på vilken stressfas man befinner sig i och hur väl det sociala liv och arbetsliv fungerar.

Stresshantering innefattar kost, dryck, motion, avslappning, acceptans, uppskattning, självförtroende, självkännedom, mål, reflektion och analys.

Fokus läggs på de bitar som för personen är viktiga genom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Stresshantering liksom vanlig träning kräver regelbundenhet för att nå resultat. Förändring tar energi och möter motstånd hos oss. Därför är det viktigt med regelbundna träffar.

Är du intresserad av stresshantering, Kontakta Nina Hamrin och berätta lite om dig själv.Känns det bra bokar vi in en tid då vi träffas personligen.

Stresshantering ger bäst effekt vid upprepade möten under en längre period.

Nina Hamrin

Coach & Stressterapeut

Jag följer ICF (International Coaching Federations) etiska regler.

Tel:0731-563 964


Katarina Abelin

Diplomerad samtalscoach i Psykosyntes

Certifierad Body Talk Access Technician

Jag följer ICF (International Coaching Federations) etiska regler.

Tider: Fredagar 10-17

Epost:katarina@careofme.se

Tel: 0705-262320
08-792 64 00